Jaarverslag 2021

Het is een bijzonder goed jaar geweest voor Houtstad IJlst, ondanks de coronamaatregelen.We hebben veel enthousiaste bezoekers mogen ontvangen en er zijn verschillende nieuwe activiteiten opgestart. Het vrijwilligersbestand is flink uitgebreid. Kortom, we kijken terug op een goed 2021 en we kijken met frisse moed vooruit naar het jaar 2022

Bezoekersaantallen

2020: 2338 bezoekers (1990 volwassenen, 348 kinderen)
2021*: 3256 bezoekers (3040 volwassenen en 216 kinderen)
*ondanks de sluiting van januari t/m mei een behoorlijke groei

Vrijwilligers

Bij de start van 2021 stonden er 29 vrijwilligers op de lijst en aan het eind van 2021 zijn dat er 43. Vrijwilligers zijn in diverse werkgroepen onderverdeeld. Er zijn verschillende taken zoals: gastvrouw/heer balie en werkplaats, beheer gebouw, veiligheid, boekingen, ontwerp en huisstijl, inrichting, rondleidingen, werkplaats, cursussen en activiteiten. Voor al deze afdelingen kunnen vrijwilligers zich nog aanmelden. Iedereen is welkom, bij het kennismakingsgesprek zijn we benieuwd naar iemands talenten en of je die in kan zetten. Misschien wil je ze wel verder ontwikkelen, ook dat kan.

Vrijwilligers zijn de belangrijkste inventaris van het museum. Zonder vrijwilligers zou het museum niet bestaan. Helaas kon de jaarafsluiting op 7 december – de dag van de vrijwilliger- niet doorgaan vanwege Corona.

Het bestuur heeft aan het eind van het jaar de vrijwilligers toch kunnen bedanken voor hun fantastische inzet: iedereen kon een verrassing ophalen bij Bakkerij de Boer. We hopen dat het vrijwilligersfeest doorgaat op de langste dag van de zomer wanneer de maatregelen dit toelaten in 2022. Houtstad IJlst Museum en Werkplaats is ingeschreven bij de Museumfederatie Fryslan, daardoor ontvingen alle vrijwilligers een museumkaart om gratis alle musea te bezoeken die bij de Museumfederatie staan ingeschreven. Er wordt gewerkt aan een vrijwilligersbeleid om daar in 2022 mee te gaan starten.

Bestuur

Missie en visie

Het verhaal van het hout is het motto van het beleidsplan voor de jaren 2019-2024. Werkplaats Houtstad IJlst draagt bij aan deze economische opbrengst door reguliere activiteiten, door het organiseren van boeiende exposities en het aanbieden vanfaciliteiten aan derden.

Museum en Werkplaats Houtstad IJlst is actief als regionaal historisch museum en is interessant voor kinderen van de basisschool tot en met gepensioneerden. Het aansprekende museumgebouw (ontwerp architect Haiko Meijer van bureau Onix ), in 2018 beloond met de Vredeman de Vries prijs uitgeloofd door de Provincie Friesland, vormt een opvallend contrast met de naastgelegen eeuwenoude Houtzaagmolen De Rat. De prachtige Fontein direct tegenover het museumgebouw maakt een bezoek aan IJlst tot een unieke belevenis.

Bestuurswisselingen
Jeroen Deen volgt in mei Piet Hoogeveen op als voorzitter, Annemiek van der Klauw volgt in juli Reitse Sijbesma op als secretaris.

Het bestuur in 2021
Jeroen Deen (voorzitter)
Annemiek van der Klauw (secretaris)
Harm de Boer (penningmeester)
Jan Nooitgedagt
Machiel Dijkstra
Rob Stemerding
Sanne Bootsma

Bestuursvergaderingen

Er zijn 6 bijeenkomsten geweest van het bestuur waarin de volgende onderwerpen zijn besproken:

• Vrijwilligersbeleid
• Voorbereidingen voor een museumregistratie
• Aanpassingen i.v.m. de nieuwe wet WBTR (wet bestuur en toezicht rechtspersonen)
• Duurzame oplossing sanitair jachthaven
• Aandacht voor donateurs
• Verkoop boek over het leven en bedrijf van de familie Nooitgedagt
• Enquêtevoor bezoekers
• Verbouwing werkplaats
• Gereed maken van de stoom-zaagmachine
• Start van beeldhouwcursus
• Start van het Repair café
• Start van duurzaamheidscafé De Groene Tafel

Doordat er veel te doen is in het museum is er behoefte aan een vaste kracht. Dit staat als doel in het beleidsplan. Wil je een betrouwbare partner zijn voor subsisies en fondsen, dan is het nodig dat je de organisatie goed op orde hebt. Zodoende is er gestart met de voorbereidingen voor een museumregistratie. In 2022 wordt er gekeken hoe we dit kunnen bereiken.

Exposities

Gedurende het hele verslagjaar: de maquettes van de elf fonteinen (11Fountains). Elf gerenommeerde kunstenaars sierden in 2018 de elf cultuurhistorische steden van Friesland met unieke waterwerken.

Van 01-06-2021 tot 31-10-2021: de resultaten van de cursus beeldhouwen van Floor van der Leun .

Van 01-01-2021 tot 01-11-2021: nieuw Nooitgedagt gereedschap, samengesteld uit de privé verzameling van Rob Stemerding.

Activiteiten en evenementen

In 2021 hebben onderstaande activiteiten plaats gevonden:

  • Muziek en gedichten door Acda
  • Fluitconcert elfstedentocht door Kobra
  • Sept: Uit-festival (355 bezoekers)
  • Okt: Coole kidsnacht i.s.m. de museumfederatie Fryslan ( 15 kinderen)
  • Nov-dec : Cursus Beeldhouwen door Floor van der Leun
  • Nov-dec: Orange The World, een manifest tegen geweld tegen vrouwen
  • 27-11-2021: start Repaircafe. Daarna elke 3de zaterdag van de maand van oktober t/m mei. Vakkundige reparateurs kijken of elektrische apparaten, kleine meubels, kleding etc. gerepareerd kunnen worden. Helaas geannuleerd door corona.
  • Initiatief voorduurzaamheidscafé: De Groene Tafel door Esther de Meijer. We hopen (ivm corona) dat we kunnen starten in 2022.
  • Rondleidingen: er zijn via Beleef IJlst acht rondleidingen geboekt en zeven rondleidingen via Houtstad IJlst.

Verder is de werkplaats verhuurd voor een boekbespreking, bedrijfsbijeenkomsten en vergaderingen van verenigingen.

Aanwinsten

Er is overleg met de gemeente SWF over het herdenkingsraam (met de namen van gefusilleerde verzetsstrijders) uit het oude gemeentehuis.

Onderwijs en workshops

Sinds 2021 is Reinder Hoomans contactpersoon cursussen en activiteiten. Samen met een groep vrijwilligers wordt er samenwerking gezocht met diverse organisaties, zoals Akte 2, het ROC, museumfederatie en het Sociaal Collectief. In de werkplaats kan er gewerkt worden met gereedschappen en hout, de kinderen en leerlingen kunnen daar kennis maken met dit prachtige materiaal.

Samenwerking

Houtstad IJlst werkt voor verschillende activiteiten en projecten samen met de stichting Beleef IJlst, MFC de Utherne, Bakkerij de Boer, Stichting Houtzaagmolen de Rat, de Museumfederatie, Stichting samenwerkende musea Súdwest-Fryslân en andere musea in Fryslân

Website en digitalisering

De Stichting Museum en Werkplaats Houtstad IJlst is al langere tijd actief met digitale middelen. Het museum beschikt over een eigen website, Facebookpagina en Instagramaccount. Flyers, folders, maar ook persberichten voor de dag- en weekbladen spelen bij de promotie van het museum een belangrijke rol, maar de vorm van promotie is sterk aan verandering onderhevig. Zo nemen Facebook en Instragram een belangrijke plaats in in de communicatie. Het beleid is erop gericht om de bestaande website en social media accounts te actualiseren en actueel te houden.

Een deel van de objecten is in een digitaal bestand opgenomen. Tjitte van der Horst en Symen Dijkstra werken hard om dit bestand compleet te maken. Wil Houtstad IJlst aan de museumnorm voldoen, dan is het nodig dat alle objecten geregistreerd zijn.

Van ieder object wordt een foto gemaakt, zowel de foto als het object krijgt hetzelfde nummer. Het object krijgt daarnaast een naam, een titel en een uitgebreide omschrijving. Daar staat in: de naam van de vervaardiger, de datum waarop het vervaardigd is. De einddatum van de productie, materiaalsoort, huidige staat. Is het geschonken (naam schenker) of aangekocht(aankoopprijs)en de plaats waar het object te vinden is in het museum.

“Het is veel werk, maar de aanhouder wint”, zegt Tjitte van der Horst hierover. Er zijn 1500 objecten waarvan er nu 1000 op de foto staan.

Financiën

Houtstad IJlst heeft, ondanks de sluitingen door corona, een goed financieel jaar gedraaid. Dit is mede gekomen door een kleine verhoging van de prijs van het toegangskaartje en door het verhuren van de ruimte voor vergaderingen en bijeenkomsten.

Klik hier voor het financieel jaarverslag (pdf)

Donateurs

Houtstad-IJlst heeft 260 donateurs. Voor het eerst is er een nieuwsbrief de deur uit gegaan voor de donateurs: de Houtkrullen. De verwachting is dat het blad 2 keer per jaar zal verschijnen. Redactie: Hendrik Tamsma en Yldau Reitsma. We zijn bezig met het aanvullen van het emailbestand van de donateurs.

Sponsors – Fondsen

Houtstad-IJlst ontvangt elk jaar een vaste subsidie van de gemeente Súdwest-Fryslân. Voor het aanvragen van subsidies en het aanschrijven van fondsen is het belangrijk dat Houtstad IJlst voldoet aan de museumnorm 2020. Onder leiding van projectleiders Anneke Nagel en Annemiek van der Klauw, bestuursleden en een groep vrijwilligers, zijn we aan het werk om de documenten voor een registratie daarvoor in orde te maken.