Lustrumfeest 5 jaar Houtstad IJlst

In Museum en Werkplaats Houtstad IJlst draait het om meer dan hout alleen

Auteur: Ynte Dragt / Groot Sneek
Foto’s: Martin de Groot

IJLST – In 2018 opende Museum en Werkplaats Houtstad IJlst haar deuren en in het nabijgelegen MFC De Utherne werd zaterdag het eerste lustrum gevierd met een thema-avond. Het werd een inspirerende avond, waarbij onderwerpen als duurzaamheid, innovatie, mienskip, cultuur, educatie en ambacht werden besproken.

De zaal was goed gevuld met vrijwilligers, donateurs en overige belangstellenden. De aftrap was voor de architect van het gebouw, Haico Meijer van Onix NL uit Groningen, over de totstandkoming van het ontwerp en de bouw van het museum met de werkplaats. In 2018 won het bouwwerk de Vredeman de Vriesprijs, een architectuurprijs van provincie Fryslân. Dat was meteen al een mooi hoogtepunt in het prille bestaan van het museum.

Boekpresentatie
Vervolgens werden de bezoekers vermaakt door de boekpresentatie van oud-gedeputeerde Sietske Poepjes, die onlangs haar eerste boek ‘Eigenheid’ publiceerde. Het boek is een persoonlijke vertelling over Friese identiteit en regionale culturen. Een Europese rondreis met een historisch tintje die begint in Sneek en via onder meer Antwerpen en Budapest weer terugkeert in de waterpoortstad.

Forumdiscussie
De avond werd afgesloten met een forumdiscussie onder leiding van Renate Kuivenhoven waar een vijftal stellingen werden voorgelegd aan een selecte groep tafelgasten. Naast Haico Meijer en Sietske Poepjes namen daar aan deel:  Jan J. Nooitgedagt (bestuurslid museum én nazaat van), Belle Dijkstra (vakdocent techniek), Wietse de Vries (bouwbedrijf Dijkstra Draisma) en Anne-Wil Lucas (manager innovatie NOM).

Het werd een interactieve discussie waar het publiek ook aan deelnam en met een breed scala aan onderwerpen, zoals de Lelylijn en de invloed op de regio en draagt cultuur bij aan een goede gezondheid. Uiteindelijk keerde de discussie terug naar de oorsprong; het hout. Gepleit werd voor veel meer hergebruik van houtproducten en meer aandacht voor ambachtelijke beroepen in het onderwijs, want dat laatste is veel te ver naar de achtergrond verschoven. Daar was iedereen het unaniem mee eens. Als laatste kwam vanuit het publiek nog een mooi pleidooi voor de vrijwilligers en de vakmensen die Houtstad IJlst draaiende houden en daarmee was de cirkel van de avond rond.

IJlst op de kaart
Met de thema-avond wil Stichting Houtstad IJlst laten zien dat het museum veel meer is dan hout alleen. Het museum heeft volgens de voorzitter van het stichtingsbestuur Jeroen Deen ook bijgedragen aan een stuk stadsontwikkeling van IJlst. “Vijftien jaar geleden waren we misschien de minst bekende stad op de Elfstedenroute, maar daar is IJlst in veranderd. Wij zijn geen doorvaarroute meer naar watersportplaatsen als Heeg en Woudsend, maar een stad geworden waar het nodige te doen en te beleven valt, niet alleen voor toeristen maar ook voor de inwoners zelf. We hebben onszelf op de kaart gezet”, aldus Deen.

Daar heeft het museum en de werkplaats aan de Geeuw bij de karakteristieke houtzaagmolen ‘De Rat’ zeker aan bijgedragen. Het museum vertelt over de geschiedenis van de stad, de fabriek Nooitgedagt met schaatsen, schaven, houten speelgoed en nog veel meer. Met de werkplaats erbij is Houtstad IJlst een educatief en cultureel centrum geworden met aandacht voor innovatie en duurzaamheid. Er worden veel activiteiten georganiseerd zoals cursussen en workshops, de Groene Tafel en Repair Café. Maar de basis van alles blijft het natuurproduct hout.