Jaarverslag 2022

Het jaar 2022 was met het opheffen van de Corona-beperkingen eindelijk weer eens een écht jaar. Een jaar waarin we volop activiteiten konden organiseren en vooral ook een jaar waarin we weer nieuwe vrijwilligers mochten verwelkomen. Het aantal museumbezoekers was in 2021 3.256, in 2022 kwamen we uit op 3.875 personen. De vele tientallen belangstellenden voor workshops, lezingen en andere activiteiten zijn daarin niet meegeteld.

Dit jaar zijn er ook grote stappen gezet voor het behalen van de museumregistratie, in de loop van 2024 hopen we een officieel geregistreerd museum te zijn. De belangrijkste drijfveer voor de registratie is het ‘op orde’ krijgen van de organisatie. Ook al werken we met uitsluiten vrijwilligers, een zo professioneel mogelijke aanpak maakt het voor elke betrokkene (op den duur) makkelijker, overzichtelijker en duidelijker. De stok achter de deur is het nieuwe beleid van de Gemeente SWF, waarbij alleen geregistreerde musea nog structureel ondersteund kunnen worden.

Vrijwilligers

 • Op dit moment zijn er 45 vrijwilligers enthousiast en actief aan de slag in het museum. Onze vrijwilligers zijn uit het goede hout gesneden.

Doordat Houtstad IJlst een vrijwilligersorganisatie is voldoen wij aan één van de speerpunten uit het nieuwe toekomstige gemeentebeleid: Vrijwilligerswerk doen is leuk, je doet iets voor de samenleving en samen doen is gezond. Binnen Houtstad IJlst kan elke vrijwilliger zijn talenten inzetten en ontwikkelen. Er zijn verschillende werkgroepen zoals: beheer gebouw, werkplaats en inrichting. Balie en werkplaatsmedewerkers.

Contactpersonen zoals: boekingen en rondleidingen, vrijwilligerscoördinator en een vertrouwenspersoon. Public relations en voor de planning. Het vrijwilligersbeleid is dit jaar van start gegaan. Elke eerste maandag van de maand is er een vrijwilligersbijeenkomst. De Houtsnippers is een intern blad voor  vrijwilligers. Voor verschillende afdelingen staan er vacatures open, wij kunnen nog vrijwilligers gebruiken op het gebied van activiteiten, onderwijs en bestuursfuncties.

Organisatie

 • In 2022 is een organogram gemaakt.

Zo worden de bestuurstaken verdeeld van de drie afdelingen: bedrijfsvoering, collectie en publiek met de daaraan verbonden bestuursleden. Zie het organogram Houtstad IJlst via deze link.

Missie en visie

 • Het verhaal van het hout is het motto van het  beleidsplan voor de jaren 2019-2024. 

Werkplaats Houtstad IJlst draagt bij aan deze economische opbrengst door reguliere activiteiten,  door het organiseren van boeiende exposities en het aanbieden van faciliteiten aan derden.

Museum en Werkplaats Houtstad IJlst is actief als regionaal historisch museum en is interessant voor  kinderen van de basisschool tot en met gepensioneerden. Het aansprekende museumgebouw (ontwerp architect  Haiko Meijer van bureau Onix ), in 2018 beloond met de Vredeman de Vries prijs uitgeloofd door de Provincie Friesland, vormt een opvallend contrast met de naastgelegen eeuwenoude Houtzaagmolen De Rat.  De prachtige Fontein direct tegenover het museumgebouw maakt een bezoek aan IJlst tot een unieke belevenis.

Doordat er veel te doen is in het museum is er behoefte aan een vaste kracht. Dit staat als doel in het beleidsplan. Wil je een betrouwbare partner zijn voor subsidies  en fondsen, dan is het nodig dat je de organisatie goed op orde hebt. Zodoende is er gestart met de voorbereidingen voor een museumregistratie in het museumregister Nederland in 2022 en daarna wordt er gekeken hoe we dit verder kunnen bereiken.

Museum en Werkplaats Houtstad IJlst heeft een bestuur. Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur:  voorzitter, secretaris en een penningmeester. Er zijn drie afdelingen:

Bedrijfsvoering (dagelijks bestuur en de vrijwilligerscoördinator). Afdeling collectie: met drie algemene bestuursleden waaronder één bestuurslid de stoomzaagmachine vertegenwoordigt. Afdeling publiek met één algemeen bestuurslid. Zie het organogram.

Het dagelijks bestuur komt één keer per maand bij elkaar om de dagelijkse gang van zaken te bespreken.

De bestuursvergadering heeft in 2022 zes keer plaats gevonden. De belangrijkste onderwerpen uit deze vergaderingen: voortgang museumregistratie, ontwikkeling van het vrijwilligersbeleid, aanstellen van een vertrouwenspersoon. De samenwerking met partners uit de stad IJlst, de gemeente, waterland Friesland, museumfederatie en de samenwerkende musea Sudwestfryslan. Het inrichtingsplan en een nieuwe tentoonstelling: schepen van IJlst door Elizabeth  Spits. Een nieuw item voor de collectie: het herdenkingsraam uit het oude gemeentehuis van IJlst.

Alle vrijwilligers en bestuur werken belangenloos in Houtstad IJlst. Naast de bestuurstaken hebben bestuursleden een eigen onderneming of werken bij een organisatie. Er is een rooster van aftreden.

Eén keer per jaar staat er een bestuursevaluatie met aandachtspunten op de jaaragenda.

Exposities

 • In juli is de expositie ‘Schepen van IJlst’ geopend. Door gastcurator Elizabeth Spits, bekend van het Scheepvaartmuseum in Amsterdam, is een tentoonstelling samengesteld die gaat over de laatste 150 jaar scheepsbouw in IJlst. Deze expositie heeft een semi-permanent karakter en is bedoeld om langere tijd mee te gaan.
 • De elf fonteinen van het 11fountains project staan in maquettevorm uitgestald. Deze expositie sowieso tot het voorjaar van 2024 te zien en zal daarna plaats maken voor een ander thema.

Activiteiten

Naast de reguliere bezoekers hebben ook andere doelgroepen Houtstad IJlst weten te vinden voor een museumbezoek of voor activiteiten: van schoolkinderen tot ouderen met dementie.

 • Voor het eerst dit jaar georganiseerd: de Museumnacht, in samenwerking met de stichting Beleef IJlst, het Fries Scheepvaartmuseum en de Museumfederatie Friesland.
 • De Coole kidsnacht in samenwerking met de Museumfederatie Friesland.
 • Houtmeesters: voor iedereen die slimmer en beter met hout wil werken. Vaak gaan we daarbij terug naar de kern van het ambacht. Het uitgangspunt is dat we technieken behandelen die iedereen met basis gereedschap thuis kan gebruiken. De vijf avonden werden bezocht door 30 personen per avond.
 • De Verhalenavond Friesland, bezocht door 60 mensen.
 • Het duurzaamheidscafé, om de twee maanden werd bezocht door gemiddeld 10 personen.

Nieuw is dat het museum in de Kerst- en voorjaarsvakantie open is van woensdag t/m zondag. In de vakanties worden extra knutselactiviteiten aangeboden voor kinderen.

Aanwinsten

 • In bruikleen van de Gemeente SWF: een gebrandschilderd herdenkingsraam uit het oude gemeentehuis van IJlst.

Dit oorlogsmonument, ter nagedachtenis aan zes slachtoffers tijdens de WOII werd door Julie Kropholler ontworpen en vervaardigd door W.E. Vahrenkamp. Het werd op 29 juni 1948 onthuld in het voormalig gemeentehuis en nu overgedragen aan Houtstad IJlst. De officiële onthulling vind plaats op 19 april 2023.

Onderwijs

Er is een actieve samenwerking met het projectbureau Akte2, het ROC de Friese Poort, en de (basis)scholen uit de regio. In de werkplaats kan er aan de hand van verschillende thema’s gewerkt worden met gereedschappen en hout. De leerlingen kunnen daar kennis maken met dit prachtige materiaal.

Website en social media

Het museum beschikt over een eigen website, LinkedIn profiel, Facebookpagina en Instagramaccount. Flyers, folders, maar ook persberichten voor de dag- en weekbladen spelen bij de promotie van het museum een belangrijke rol.

Het beleid is erop gericht om de website als basis voor actuele informatie dagelijks bij te houden. De berichten op social media verwijzen naar de website en vice versa.

De redactie van deze digitale kanalen wordt gevormd door drie vrijwiligers.

Financiën

Het financiële jaaroverzicht 2022 van Houtstad IJlst is te vinden via deze link en in het menu via het item ‘jaarstukken‘.

Donateurs

 • Museum en Werkplaats Houtstad IJlst heeft  260 donateurs.

De donateurs hebben een nieuwsbrief gekregen met daarin de donateurspas (toegangsbewijs) voor het jaar 2022. Het streven is om de nieuwsbrief per mail te gaan verzenden. Daarom ontvangen wij heel graag mailadressen van donateurs.

Zakelijk netwerk

Houtstad IJlst werkt graag samen met alle bedrijven en stichtingen in IJlst. Door samen te  werken komt er meer kennis is huis. Het kan kosten besparen en je kunt elkaars netwerk gebruiken. Nu en in de toekomst is het de bedoeling dat Houtstad IJlst hier nog meer in gaat investeren.