Lustrumfeest 5 jaar Houtstad IJlst

Uitnodiging

In april 2018 zag het ‘houtmuseum’ het levenslicht en werd feestelijk geopend. Inmiddels bestaan we alweer ruim vijf jaar, dit willen we graag met u vieren. Daarom nodigt het bestuur van de Stichting Museum en Werkplaats Houtstad IJlst alle donateurs, betrokkenen, geïnteresseerden en niet te vergeten alle (voormalige) vrijwilligers uit voor een bijzondere avond.

Programma

19.30 – ontvangst met koffie en gebak

20.00 – welkomstwoord door onze voorzitter Jeroen Deen en host Renate Kuivenhoven

20.20 – inleiding door Sietske Poepjes over “Eigenheid”

20.45 – forumdiscussie onder leiding van Renate Kuivenhoven. De tafelgasten zijn Jan J. Nooitgedagt (bestuurslid museum én nazaat van), Belle Dijkstra (@bouwerbelle), Wietse de Vries (bouwbedrijf Dijkstra Draisma), Anne-Wil Lucas (manager innovatie NOM) en Sietske Poepjes (voormalig gedeputeerde). Uiteraard wordt het publiek ook gevraagd deel te nemen.

circa 21.45 – tijd voor een hapje en een drankje en feestelijk samenzijn. Ook is er gelegenheid het museum te bezoeken.

Aanmelden

Voor donateurs, vrijwilligers en sponsoren is de toegang gratis. Voor wie nog geen donateur is: bij de ingang kunt u zich voor € 10,- per huishouden per jaar aanmelden als donateur. Meer mag natuurlijk ook!

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar lustrum@houtstad-ijlst.nl
Geef daarbij a.u.b. uw naam en adres op en het aantal personen. Ter bevestiging krijgt u een e-mail teruggestuurd met uw toegangsbewijs.

Graag tot ziens op 14 oktober!