Voorlopig nog gesloten

Officiëel mogen musea onder strikte voorwaarden per 1 juni weer open voor publiek. We hebben in nauw overleg met onze vrijwilligers echter besloten dat we voorlopig dicht blijven.

De belangrijkste reden hiervoor is dat een groot gedeelte van onze vrijwilligers tot de risico groep behoort. De tweede reden is dat we moeilijk aan de voorwaarden van het vereiste protocol kunnen voldoen. De maatregelen die we moeten gaan treffen vragen om een voor ons als stichting te grote investering.
We gaan ons eind juni opnieuw beraden omtrent de situatie. Zodra er mogelijkheden zijn over toegang tot het museum zullen wij u daar over berichten. Uiteraard zijn we telefonisch en per e-mail bereikbaar als u vragen heeft n.a.v. dit bericht.